IT oraz rozwój technologii

IT oraz rozwój technologii

Firma MMM posiada duży wewnątrzzakładowy dział informatyki, który tworzy podstawy dla osiągającego sukcesy i zgodnego z duchem czasu przedsiębiorstwa. Obsługujemy 1200 miejsc pracy, 200 urządzeń mobilnych oraz współpracujące z nami firmy partnerskie . Poprzez wprowadzanie najnowszych technologii informatycznych osiągneliśmy dużą przewagę w naszej branży.